Reklamation og refusion

Reklamation vedrørende levering skal omgående sendes skriftligt til support@winelife.dk

Vi yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, dog følger reklamationen varens naturlige holdbarhed ogbetragtes som fødevare. Dvs. vinen kun kan returneres eller ombyttes, hvis der er fejl på varen, eller den ersundhedsskadelig. Reklamationsretten dækker ikke fejl eller skader direkte eller indirekte opstået som følge afforkert betjening, forkert opbevaring, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejlog mangler skal meddeles os hurtigst muligt og i “rimelig tid” efter du har opdaget manglen/fejlen. Varer kanreturneres for ombytning eller efter aftale evt. kreditering. Ved reklamation, fejl, mangler eller evt. udeblevenlevering bedes henvendelse rettet til:

WineLife ApSNybo Bakke 37500 HolstebroEmail: support@winelife.dk

Returnering foregår til ovennævnte adresse. Du står selv for omkostninger af returforsendelsen. Vi opfordrer til atsikre ekspeditionen ved at vedlægge fyldestgørende information om varen som bedes følge varerne. Gerne enkopi af ordrebekræftelse / faktura og kontonr. hvor refusionen kan overføres til samt evt. korrespondance mv.

I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller annullerede forudbetalte ordrer som afbestilles før afsendelse,vil der ske refusion. Refusionen sker normalt altid ved tilbageførsel til det betalingskort hvorfra betalingen erkommet. Er betaling på den oprindelige ordre betalt via netbank har vi brug for oplysningerne;registreringsnummer og kontonummer, for at kunne tilbageføre refusionen. Disse oplysninger er ikke følsomme,og kan uden videre oplyses pr. mail suppport@winelife.dk

Klagemuligheder

Hvis det ikke lykkedes os at finde en løsning på din reklamation, har du følgende klagemuligheder:Klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2,8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes hus:https://kpo.naevneneshus.dk.

Hvis du har bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens klageportal her –http://ec.europa.eu/odr Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: support@winelife.dk

WordPress Lightbox